• Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu kinh tế

  Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu kinh tế tỉnh Lào Cai được thành lập (trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình) tại Quyết định số 4325/QĐ-UBND, ngày 02/12/2016 của UBND tỉnh Lào Cai.

 • Trung tâm dịch vụ khu kinh tế Lào Cai

  Trung tâm dịch vụ Khu kinh tế tỉnh Lào Cai được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trung tâm dịch vụ, tư vấn và hạ tầng khu công nghiệp tỉnh Lào Cai và Trung tâm dịch vụ các cửa khẩu tỉnh Lào Cai, kể từ ngày 01/01/2017.

 • Ban Quản lý cửa khẩu Lào Cai

  Ban Quản lý cửa khẩu Lào Cai được thành lập trên cơ sở sắp xếp lại Trung tâm quản lý Khu thương mại - Công nghiệp Kim Thành.

  1 

Thống kê truy cập
 • Đang online: 19
 • Hôm nay: 514
 • Trong tuần: 8,138
 • Tất cả: 1,380,813
Đăng nhập