Việt Nam và lộ trình thực hiện cam kết phát triển bền vững

Vừa qua Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Thủ tướng Chính phủ bản Báo cáo quốc gia năm 2020 về tiến độ 5 năm thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.

Như đã biết, Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững đã được các nước thành viên LHQ đồng thuận thông qua vào tháng 9/2015. Năm 2017, Việt Nam đã ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 với 17 mục tiêu chung và 115 mục tiêu cụ thể.

Báo cáo 2020 tập trung đánh giá vào giai đoạn 2015-2019, tuy nhiên cũng đã phân tích tác động trực tiếp, tức thì của đại dịch Covid-19 đến kết quả thực hiện các mục tiêu, (như mục tiêu 1 về xóa nghèo, mục tiêu 2 về xóa đói, mục tiêu 3 về sức khỏe tốt và cuộc sống hạnh phúc, mục tiêu 4 về giáo dục có chất lượng, mục tiêu 5 về bình đẳng giới, mục tiêu 8 về tăng trưởng kinh tế và việc làm bền vững, mục tiêu 10 về giảm bất bình đẳng trong xã hội).

 

17 mục tiêu phát triển bền vững

 

Theo báo cáo 2020, sau 5 năm thực hiện, nhận định đến năm 2030, Việt Nam sẽ đạt 5/17 mục tiêu (1 về xóa nghèo, 2 về xóa đói, 4 về giáo dục có chất lượng, 13 về các hành động bảo vệ khí hậu, 17 về quan hệ đối tác toàn cầu). Tuy nhiên, có tới 10 mục tiêu gặp khó khăn, thách thức để hoàn thành (3 về sức khỏe tốt và cuộc sống hạnh phúc, 5 về bình đẳng giới, 7 về năng lượng sạch và giá cả hợp lý, 8 về tăng trưởng kinh tế và việc làm bền vững, 9 về công nghiệp sáng tạo và hạ tầng, 10 về giảm bất bình đẳng trong xã hội, 11 về thành phố và cộng đồng bền vững, 15 về bảo vệ và phát triển rừng bền vững bảo tồn đa dạng sinh học, 16 về hòa bình công lý và thể chế vững mạnh). Có 2 mục tiêu sẽ rất khó đạt vào năm 2030 (12 về sản xuất và tiêu dùng bền vững, 14 về bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương biển và nguồn lợi biển).

Trong số 115 mục tiêu cụ thể, đến 2030, dự báo có 54 mục tiêu cụ thể sẽ hoàn thành (47%), nhưng có 48 mục tiêu cụ thể sẽ khó khăn ở phía trước (41,7%) và 13 mục tiêu cụ thể rất khó đạt (11,3%). Kể cả chưa có đại dịch Covid-19 thì Việt Nam sẽ vẫn gặp nhiều khó khăn hoặc rất khó đạt được vào năm 2030. Nền kinh tế vẫn còn những tồn tại, hạn chế về thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực, ô nhiễm môi trường, bảo đảm phát triển mang tính bao trùm và bền vững…

Việc huy động nguồn lực để đáp ứng nhu cầu cho thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trong những năm tới đây dự báo sẽ còn gặp nhiều khó khăn thách thức, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã và đang tác động toàn diện trên phạm vi toàn cầu như hiện nay.

Báo cáo 2020 chỉ rõ, Việt Nam cần quyết tâm vượt qua những khó khăn trước mắt, biến thách thức thành cơ hội, huy động sức mạnh toàn dân tộc để tiếp tục gặt hái thành công và tiến tới đạt được những mục tiêu phát triển bền vững đã đặt ra. Trong 5 năm tới, cần thực hiện các định hướng như sau: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế chính sách và nâng cao hiệu quả thực thi chính sách; Tăng cường nâng cao nhận thức, thúc đẩy phối hợp, hợp tác giữa các bên liên quan để tạo ra sự lan tỏa trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, bảo đảm thực hiện các mục tiêu là công việc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; Huy động và sử dụng nguồn lực tài chính một cách hiệu quả; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ; Tăng cường khả năng chống chịu trước các rủi ro bất định do biến đổi khí hậu, thiên tai và dịch bệnh; Tăng cường hợp tác quốc tế và nâng cao vai trò, vị thế quốc gia.

Cao Bá Quý


Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 326
  • Trong tuần: 7,950
  • Tất cả: 1,380,625
Đăng nhập