Chỉ số PAPI 2020, Lào Cai nằm trong nhóm trung bình cao của cả nước

Báo cáo công bố Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam năm 2020 (PAPI 2020) vừa được công bố vào sáng ngày 14/4/2021.

Theo đó, PAPI 2020 được xếp theo bốn nhóm: 16 tỉnh thành ở mức cao, 16 tỉnh thành ở mức trung bình cao, 15 tỉnh thành ở mức trung bình thấp và 16 tỉnh thành ở mức thấp.

 

Bảng điểm PAPI 2020

 

PAPI 2020 của Lào Cai được xếp vào nhóm 16 tỉnh thành có chỉ số trung bình cao với tổng điểm của 08 chỉ số tổng hợp là 42,96 điểm, đứng thứ 27/63 tỉnh thành (năm 2019, Lào Cai xếp thứ 13/63 tỉnh thành với 45,04 điểm, ở nhóm cao). Cụ thể 8 chỉ số thành phần PAPI 2019/2020 của Lào Cai như sau:

1. Chỉ số “tham gia của người dân ở cấp cơ sở”: Năm 2019, Lào Cai đạt 5,31 điểm; năm 2020, đạt 5,15 điểm.

2. Chỉ số “công khai, minh bạch”: Năm 2019, Lào Cai đạt 5,46 điểm; năm 2020, đạt 5,61 điểm.

3. Chỉ số “trách nhiệm giải trình với người dân”: Năm 2019, Lào Cai đạt 4,98 điểm; năm 2020, đạt 4,98 điểm.

4. Chỉ số “kiểm soát tham nhũng trong khu vực công”: Năm 2019, Lào Cai đạt 6,76 điểm; năm 2020, đạt 6,72 điểm.

5. Chỉ số “thủ tục hành chính công”: Năm 2019, Lào Cai đạt 7,46 điểm; năm 2020, đạt 7,57 điểm.

6. Chỉ số “cung ứng dịch vụ công”: Năm 2019, Lào Cai đạt 7,28 điểm; năm 2020, đạt 6,74 điểm.

7. Chỉ số “quản trị môi trường”: Năm 2019, Lào Cai đạt 3,57 điểm; năm 2020, đạt 3,36 điểm.

8. Chỉ số “quản trị điện tử”: Năm 2019, Lào Cai đạt 4,22 điểm; năm 2020, đạt 2,83 điểm.

 

Bảng điểm PAPI 2020 của Lào Cai

 

Tỉnh có chỉ số PAPI 2020 cao nhất là Quảng Ninh với 48,811 điểm (PAPI 2019 của Quảng Ninh đạt 46,66 điểm và cũng xếp thứ nhất toàn quốc). Có 8 tỉnh thành tiến bộ đáng kể trên 5% điểm trong năm 2020, trong đó Thái Nguyên có chuyển biến nhiều nhất so với kết quả của tỉnh năm 2019. Trong nhóm 16 tỉnh đạt cao có tới 13 tỉnh phía Bắc và 3 tỉnh miền Trung. Tuy nhiên, hơn một nửa số tỉnh thành đạt kết quả thấp hơn so với năm 2019.

Cao Bá Quý – BQL Khu kinh tế


Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 540
  • Trong tuần: 8,164
  • Tất cả: 1,380,839
Đăng nhập