Công điện hỏa tốc của Tổng cục Thuế về thời hạn nộp giấy đề nghị gia hạn thuế chậm nhất là 30.7.2021

Ngày 20/4/2021, Tổng cục Thuế đã ban hành Công điện hỏa tốc số 05/CĐ-TCT về việc triển khai Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, ngày 19/4/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP  gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhâp doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021. Nghị định số 52/2021/NĐ-CP đã có hiệu lực từ ngày 19/4/2021.

Nghị định số 52/2021/NĐ-CP quy định gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất cho các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bị tác động tiêu cực bởi dịch bệnh Covid-19. Tại Nghị định số 52/2021/NĐ-CP quy định thời gian gia hạn cụ thể như sau:

(1) Gia hạn 05 tháng với số thuế giá trị gia tăng từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2021 và quý 1, quý 2 năm 2021;

(2) Gia hạn 04 tháng với số thuế giá trị gia tăng tháng 7 năm 2021;

(3) Gia hạn 03 tháng với số thuế giá trị gia tăng tháng 8 năm 2021;

(4) Gia hạn 03 tháng với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý 1, quý 2 của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021;

(5) Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân năm 2021 chậm nhất là ngày 31/12/2021;

(6) Gia hạn 06 tháng tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2021.

Người nộp thế thuộc các đối tượng gia hạn gửi giấy đề nghị gia hạn một lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế. Thời hạn nộp giấy đề nghị gia hạn chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm 2021.

Ban Biên tập


Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 487
  • Trong tuần: 8,111
  • Tất cả: 1,380,786
Đăng nhập