Các bước thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp ngày 23/5/2021

Mọi công dân Việt Nam có quyền và trách nhiệm chủ động tham gia đi bầu cử vào ngày 23/5/2021 để lựa chọn, bầu những đại biểu có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, uy tín tham gia vào Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đất nước ta sau 35 năm đổi mới đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên. Đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 có ý nghĩa vô cùng quan trọng nhằm lựa chọn ra những đại biểu ưu tú đại diện cho nhân dân vào bộ máy lập pháp ở các cấp.

Tỉnh Lào Cai có 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại 2 đơn vị bầu cử trên tổng số 06 đại biểu được bầu, gồm:

Đơn vị bầu cử số 1 (Lào Cai, Bát Xát, Bắc Hà, Mường Khương, Si Ma Cai) được bầu 3 trong số 5 người ứng cử.

Đơn vị bầu cử số 2 (Sa Pa, Bảo Thắng, Bảo Yên, Văn Bàn) được bầu 3 trong số 5 người ứng cử.

Để thuận lợi cho quá trình tham gia bầu cử của cử tri, sau đây Ban Biên tập giới thiệu về các bước thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp ngày 23/5/2021, cụ thể như sau:

Các nguyên tắc bỏ phiếu quy định tại Điều 69 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND 2015, như sau:

(1) Mỗi cử tri có quyền bỏ một phiếu bầu đại biểu Quốc hội và bỏ một phiếu bầu đại biểu HĐND tương ứng với mỗi cấp HĐND.

(2) Cử tri phải tự mình đi bầu cử, không được nhờ người khác bầu cử thay, trừ trường hợp quy định cụ thể của luật; khi bầu cử phải xuất trình thẻ cử tri.

(3) Cử tri không thể tự viết được phiếu bầu thì nhờ người khác viết hộ, nhưng phải tự mình bỏ phiếu; người viết hộ phải bảo đảm bí mật phiếu bầu của cử tri. Trường hợp cử tri vì khuyết tật không tự bỏ phiếu được thì nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu.

(4) Trong trường hợp cử tri ốm đau, già yếu, khuyết tật không thể đến phòng bỏ phiếu được thì Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở, chỗ điều trị của cử tri để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử. Đối với cử tri là người đang bị tạm giam, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc mà trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc không tổ chức khu vực bỏ phiếu riêng hoặc cử tri là người đang bị tạm giữ tại nhà tạm giữ thì Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử.

(5) Khi cử tri viết phiếu bầu, không ai được xem, kể cả thành viên Tổ bầu cử.

(6) Nếu viết hỏng, cử tri có quyền đổi phiếu bầu khác.

(7) Khi cử tri bỏ phiếu xong, Tổ bầu cử có trách nhiệm đóng dấu “Đã bỏ phiếu” vào thẻ cử tri.

(8) Mọi người phải tuân theo nội quy phòng bỏ phiếu.

Các bước bỏ phiếu bầu cử theo hướng dẫn tại Thông tư 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021, như sau:

Bước 1: Cử tri tự mình đi bầu cử. Khi đến phòng bỏ phiếu, cử tri xuất trình Thẻ cử tri để được nhận phiếu bầu.

Bước 2: Khi bỏ phiếu, cử tri sẽ được Tổ bầu cử hướng dẫn cách thức bỏ phiếu và gạch phiếu bầu. Cử tri đọc kĩ tên những người ứng cử trên phiếu bầu.

Nếu cử tri không tín nhiệm người ứng cử nào thì gạch ngang cả họ và tên người ứng cử đó (gạch đè lên hàng chữ họ và tên người ứng cử); không khoanh tròn; không được đánh dấu trên phiếu bầu; không được viết thêm, không được ghi tên người ngoài danh sách ứng cử vào phiếu bầu; không bầu quá số đại biểu được ấn định trong phiếu bầu; không để nguyên phiếu bầu đối với phiếu bầu có số dư người ứng cử (không gạch tên người ứng cử nào) hoặc gạch tất cả người ứng cử trong phiếu bầu.

Cử tri không thể tự gạch phiếu bầu thì nhờ người khác gạch phiếu hộ nhưng phải tự mình bỏ phiếu. Người gạch phiếu hộ phải đọc đầy đủ họ và tên những người ứng cử trên phiếu bầu để cử tri tự mình quyết định. Người gạch hộ phiếu bầu phải ghi trung thực ý muốn của cử tri nhờ viết hộ và bảo đảm bí mật phiếu bầu. Khi viết hộ phiếu bầu xong phải giao lại phiếu bầu cho cử tri để cử tri tự mình bỏ phiếu vào hòm phiếu. Người khuyết tật không thể bỏ phiếu được thì nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu.

Khi cử tri gạch phiếu bầu, không ai được xem, kể cả các thành viên Tổ bầu cử. Nếu cử tri gạch bị nhầm hoặc bị hỏng, cử tri có quyền đổi phiếu bầu khác.

Bước 3: Tổ bầu cử phải đóng dấu “Đã bỏ phiếu” vào Thẻ cử tri của cử tri đã bỏ phiếu bầu xong.

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

Ban Biên tập


Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 494
  • Trong tuần: 8,118
  • Tất cả: 1,380,793
Đăng nhập