Ban Quản lý Khu kinh tế làm việc với xã Quang Kim về chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao

Ngày 17/6/2021, tại trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Quang Kim huyện Bát Xát, đoàn công tác của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai đã làm việc với xã Quang Kim về chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Dự làm việc, về phía đoàn công tác có lãnh đạo và một số thành viên Tổ giúp việc giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng điều phối Nông thôn mới mới tỉnh Lào Cai, đại diện Công ty Bảo việt Lào Cai; về phía xã Quang Kim có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể, công chức chuyên môn, thành viên Ban chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững xã Quang Kim.

Quang Kim là xã tiên phong trong phát triển kinh tế song hành với văn hóa - xã hội, là xã anh hùng trong thời kỳ đổi mới, đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kể từ năm 2013. Quang Kim hiện có 12 thôn, trong đó thôn An Quang và Làng Hang nằm trong địa bàn Khu Kinh tế cửa khẩu tỉnh Lào Cai. Xã có cơ cấu dân tộc chính gồm người Dáy 54%, người Kinh 30% và người Dao khoảng 15%, trong đó người Kinh trên địa bàn đa số từ miền xuôi lên khai hoang từ những năm 1963; kinh tế của xã chủ yếu là sản xuất nông lâm nghiệp, với thế mạnh là rau an toàn và nuôi gia cầm, thủy sản, xã có 03 sản phẩm OCOP cấp tỉnh; hệ thống hạ tầng chính của Quang Kim là giao thông, thủy lợi, cấp nước, cấp điện, trường học, nhà văn hóa, chợ tương đối hoàn chỉnh, nhưng cũng đã xuống cấp một phần; nhà ở dân cư kiên cố đạt 94%, hiện còn 181 hộ có nhà ở chưa đảm bảo theo tiêu chí của Bộ Xây dựng; thu nhập bình quân khoảng 40,2 triệu đồng/ người/ năm, còn có 08 hộ nghèo và 15 hộ cận nghèo; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 68,8%; xã có 05 công an chính quy và 18 công an thôn, có trạm biên phòng đóng trên địa bàn…

Tại buổi làm việc, sau khi nghe Ban chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững xã Quang Kim báo cáo hiện trạng xây dựng nông thôn mới của xã, gồm mục tiêu hoàn thành 18 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao theo quy định tại Quyết định 1715/QĐ-UBND ngày 11/6/2018 và xây dựng 12/12 thôn nông thôn mới kiểu mẫu theo Quyết định 1076/QĐ-UBND ngày 14/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai. Các đại biểu dự làm việc đã trao đổi tập trung vào 3 nhóm vấn đề chính là hạ tầng, sản xuất, môi trường. Qua thảo luận đi đến nhận thức chung là: Quang Kim sẽ phấn đấu hoàn thiện tiêu chí hệ thống chính trị và bảo hiểm y tế để đảm bảo hoàn thành 18/18 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2021. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai và Công ty Bảo việt Lào Cai sẽ ban hành kế hoạch hỗ trợ giai đoạn 2021-2025 giúp đỡ Quang Kim duy trì 18/18 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao ở nhóm cao nhất toàn tỉnh, trọng tâm là 07/18 tiêu chí gồm “giao thông, thủy lợi, nhà ở, phát triển sản xuất, hộ nghèo, y tế và môi trường”; hỗ trợ Quang Kim trong việc xây dựng các thôn nông thôn mới kiểu mẫu với tinh thần “cho cần câu hơn cho xâu cá”; tập trung giúp đỡ xã giới thiệu lao động địa phương vào làm việc tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai; kết nối để xã có thể cung cấp thực phẩm nông nghiệp cho các nhà máy trong Khu kinh tế tỉnh Lào Cai, đặc biệt là các sản phẩm xã có thế mạnh như rau, cá, gà, bò; kết nối giúp xã mua phân bón và thức ăn gia súc với giá ưu đãi từ các nhà sản xuất trong Khu công nghiệp Tằng Loỏng; tìm các đơn vị đỡ đầu cho 8/8 hộ nghèo còn lại của xã để hỗ trợ thoát nghèo bền vững…

 

Quang cảnh buổi làm việc

 

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với sự năng động, sáng tạo, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành và sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận tham gia của toàn thể Nhân dân, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới được triển khai sôi nổi, rộng khắp, diện mạo nông thôn Lào Cai có nhiều thay đổi tích cực, hạ tầng kinh tế xã hội được đầu tư nâng cấp, mạng lưới giao thông nông thôn phát triển; công tác giáo dục, văn hóa, y tế, vệ sinh nông thôn được chú trọng; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành và duy trì 61/127 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tiêu chí bình quân đạt 15,15 tiêu chí/xã, tăng 11,82 tiêu chí so với năm 2010; Thành phố Lào Cai được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 01 xã được UBND tỉnh công nhận đạt “Xã nông thôn mới nâng cao”; huyện Bảo Thắng đã hoàn tất hồ sơ trình Trung ương đề nghị thẩm định, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lào Cai đã có Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 09/6/2021 yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025.

Thực hiện Quyết định 1599/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh Lào Cai phân công lãnh đạo các cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai có 03 đồng chí lãnh đạo được phân công giúp đỡ 03 xã, cụ thể: đồng chí Nguyễn Ngọc Khải giúp đỡ xã Nậm Khánh huyện Bắc Hà, đồng chí Cao Bá Quý giúp đỡ xã Quang Kim huyện Bát Xát, đồng chí Hà Đức Thuận giúp đỡ xã Tân Thượng huyện Văn Bàn.

Đoàn Thúy Nga – BQL Khu kinh tế

Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 504
  • Trong tuần: 8,128
  • Tất cả: 1,380,803
Đăng nhập