Ban Quản lý Khu kinh tế thống nhất nội dung giúp đỡ xã Quang Kim xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021

Ngày 09/7/2021, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai đã làm việc với Ban Chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững huyện Bát Xát và xã Quang Kim về nội dung giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới năm 2021.

Từ năm 2018 đến nay, Đảng ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn Quang Kim tích cực thực hiện thực hiện việc xây dựng nông thôn mới nâng cao, phấn đấu đưa xã về đích nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2021. Đến nay, Quang Kim đã hoàn thành 16/18 tiêu chí  gồm: giao thông; thủy lợi; điện nông thôn; cơ sở vật chất trường học; hạ tầng thương mại nông thôn; thông tin truyền thông; phát triển sản xuất nâng cao thu nhập; thu nhập; hộ nghèo; văn hóa; môi trường và an toàn thực phẩm; quốc, phòng an ninh; giáo dục; cơ sở vật chất văn hóa; nhà ở dân cư nông thôn. Còn 02 tiêu chí chưa hoàn thành là bảo hiểm y tế tự nguyện và hệ thống chính trị.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại cuộc họp, Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai thống nhất với xã Quang Kim 03 nội dung chính giúp đỡ xã trong năm 2021 là phát triển sản xuất, giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo và giải quyết việc làm. Cụ thể: Tạo điều kiện giúp đỡ  trong việc kết nối với các địa phương trên địa bàn tỉnh có các mô hình phát triển sản xuất hiệu quả để xã tổ chức học tập kinh nghiệm, hướng dẫn xã tiếp cận đàm phán các nguồn cung ứng phân bón, thức ăn chăn nuôi... và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của nhân dân; Tìm các đơn vị đỡ đầu cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã, giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo xây dựng các mô hình phát triển kinh tế gia đình bền vững; Giúp xã kết nối với các doanh nghiệp trong tỉnh đào tạo và tuyển dụng lao động đối với các hộ gia đình chính sách là hộ nghèo, cận nghèo.

Cao Bá Quý – BQL Khu kinh tế


Thống kê truy cập
  • Đang online: 27
  • Hôm nay: 393
  • Trong tuần: 8,017
  • Tất cả: 1,380,692
Đăng nhập