Thông báo hỗ trợ tài chính đối với DNNVV của Quỹ phát triển DNNVV

Ban Quản lý khu kinh tế nhận được văn bản số 147/QDNNVV-NVCV ngày 26/7/2021 về việc phối hợp phổ biến thông tin hỗ trợ tài chính đối với DNNVV của Quỹ phát triển DNNVV.

Quỹ Phát triển DNNVV là tổ chức tài chính Nhà nước, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, có chức năng hỗ trợ tài chính cho DNNVV theo quy định tại Nghị định số 39/2019/NĐ-CP ngày 10/5/2019 của Chính phủ.

Giảm lãi suất cho vay của Quỹ đối với DNNVV về mức 2,16%/năm (ngắn hạn) và 4,0%/năm (trung và dài hạn).

Thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID 19, nhằm hỗ trợ DNNVV trong bối cảnh diến biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phê duyệt giảm lãi suất cho vay của Quỹ đối với DNNVV về mức 2,16%/năm (ngắn hạn) và 4,0%/năm (trung và dài hạn).

Đối tượng cho vay của Quỹ Phát triển DNNVV bao gồm: DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, DNNVV chuỗi giá trị.

Ban Quản lý khu kinh tế đăng tải nội dung chi tiết của văn bản số 147/QDNNVV-NVCV ngày 26/7/2021 của Quỹ phát triển DNNVV đề nghị các tổ chức, cá nhân có nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu để biết thêm chi tiết.

Chi tiết công văn tại file đính kèm: 147-QDNNVV-NVCV-26.07.2021.signed.pdf

Trịnh Thị Hoà – Phòng Quản lý QHXD và Đầu tư


Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 531
  • Trong tuần: 8,155
  • Tất cả: 1,380,830
Đăng nhập