Chi bộ 2 kiểm điểm, tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2021, kết nạp Đảng viên mới

Ngày 22/12/2021, Chi bộ 2 - Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho 02 quần chúng ưu tú là Trần Duy Hưng và Vũ Ngọc Hùng vào hàng ngũ của Đảng.

Tiếp theo sau đó, Chi bộ cũng đã công bố các Quyết định của Đảng ủy Khối các cơ quan - Doanh nghiệp về việc công nhận đảng viên chính thức cho 02 đồng chí đảng viên dự bị là đồng chí Đinh Bá Thanh và Trịnh Thị Hòa.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế, Chi bộ cũng đã thực hiện việc kiểm điểm, tổng kết tổ chức, cá nhân năm 2021 đối với Chi bộ, Chi ủy và từng đảng viên. Kết quả Chi bộ đã thực hiện tốt các nhiệm vụ về chính trị, chuyên môn, công tác xây dựng đảng, kiểm tra, giám sát, hoạt động đoàn thể năm 2021 khá toàn diện. Tuy nhiên vẫn còn những tồn tại, khó khăn, khách quan, chủ quan, trong đó nổi bật là sự phối hợp có lúc, có nơi còn chưa tốt.

Định hướng trong năm 2022, Chi bộ quyết tâm phấn đấu xây dựng tập thể trong sạch, vững mạnh.

Cuối cùng, các đảng viên của Chi bộ đã tiến hành phân tích, đánh giá xếp loại chất lượng đảng viên và tổ chức đảng; lần lượt từng đảng viên tiến hành tự kiểm điểm và nghe Chi bộ đóng góp ý kiến về bản tự kiểm điểm cá nhân, tiến hành bỏ phiếu đánh giá chất lượng và xếp loại Đảng viên, bình bầu đảng viên được đề nghị khen thưởng. Kết quả: 100% đảng viên nhất trí xếp loại Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 05 đảng viên được suy tôn là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./.

Phạm Tuấn Lương – Chi ủy viên Chi bộ II


Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 335
  • Trong tuần: 7,959
  • Tất cả: 1,380,634
Đăng nhập