V/v tham gia ý kiến dự thảo Tờ trình Nghị quyết, dự thảo Nghị Quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độcấp phát trang phục cho công chức, viên chức, người lao động thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Thực hiện công văn số 4732/UBND-NC ngày 12/10/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện việc xây dựng các văn bản QPPL thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp cuối năm 2020, trong đó giao cho Ban quản lý Khu kinh tế giao cho UBND tỉnh xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật ban hành chính sách về chế độ cấp phát trang phục, bảo hộ lao động cho công chức, viên chức và người lao động thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai.

Để đảm bảo tiến độ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Lào Cai Khóa XV vào tháng 11/2020; Ban Quản lý Khu kinh tế đã xây dựng các dự thảo: Dự thảo tờ trình Nghị quyết; dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ cấp phát trang phục cho công chức, viên chức, người lao động thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai. Ban Quản lý Khu kinh tế đề nghị Sở Tư pháp, Sở Tài chính; các phòng, ban,đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế; các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Tờ trình Nghị quyết; dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ cấp phát trang phục cho công chức, viên chức, người lao động thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai.

Dự thảo Tờ trình Nghị quyết và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ cấp phát trang phục cho công chức, viên chức, người lao động thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Caivà các báo cáo liên quan được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Ban Quản lý Khu kinh tế (tại mục: Góp ý dự thảo văn bản pháp luật, địa chỉ: http://bqlkkt.laocai.gov.vn).

            Văn bản tham gia ýkiến đề nghị gửi về Ban Quản lý Khu kinh tế - số 001 đường Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai, đồng thời gửi bản điện tử về địa chỉ mail: phongkhth-bqlkkt@laocai.gov.vn trước ngày 02/11/2020, để cơ quan soạn thảo tổng hợp, chỉnh sửa hoàn chỉnh dự thảo trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành.Trường hợp hết thời gian tham gia ý kiến trên, các sở; ban, ngành và các đơn vị liên quan không có văn bản tham gia ý kiến coi như đồng ý với các nội dung Bam Quản lý Khu kinh tế đã dự thảo.

            Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai kính đề nghịcác đơn vị quan tâm, phối hợp.

            Các file đính kèm:

             Dự thảo NQ của HĐND về trang phục.rar

Tin khác

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 34
  • Trong tuần: 1,969
  • Tất cả: 1,484,940
Đăng nhập